Sistemes de certificació d’edificis sostenibles (LEED, BREEAM, HQE)

Barcelona, dijous 27 d’octubre 2016 – Les construccions son responsables d’aproximadament el 30% del consum dels carburants fòssils i produeixen un percentatge elevat de residus. Per aquest motiu hi ha una sèrie de sistemes de certificació d’edificis sostenibles.

Les certificacions son instruments que ens permeten mesurar l’impacte mediambiental tant d’edificis existents como de futures construccions. El objectiu d’aquestes certificacions es:

  • Reduir l’impacte ambiental dels edificis.
  • Implantació d’una etiqueta ecològica reconeguda.
  • Realitzar una comparativa pública entre edificis.
  • Establir criteris i estàndards mes exigents que la legislació.
  • Fomentar les innovacions tecnològiques al mercat de la construcció.
  • Estimular la demanda de edificis sostenibles.
  • Dotar d’una capacitat a las organitzacions per demostrar les seves millores progressives en matèria de responsabilitat social corporativa.

Sistemes de certificació d’edificis sostenibles

Existeixen diversos mètodes dels quals els mes importants son:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es d’origen nord-americà i avalua el impacte medi ambiental de l’edificació, el consum d’aigua, l’eficàcia energètica, l’elecció dels materials emprats, la qualitat medi ambiental dels interiors i d’innovació. Les tipologies de construcció inclouen – però no es limiten a – oficines, edificis institucionals, venda al detall i establiments de serveis, hotels i edificis residencials de quatre o mes pisos habitables. Es la mes estesa a nivell mundial. La certificació que s’aconsegueix es l’USGBC i les diferents etiquetes d’avaluació son Silver, Gold i Platinum.
  • BREEAM (Building Research Establishment Environnemental Assessment) es un mètode d’origen anglès. S’avalua el sistema de gestió, l’energia, la salut, la pol•lució, el transport, l’ocupació del sòl, la biodiversitat, els materials i l’aigua. Aquest es el sistema mes antic. La certificació es la BRE Global i les diferents etiquetes d’avaluació son Pass, Good, Very good i Excellent.

A Top Management disposem d’un departament medi ambiental que inclou personal qualificat como assessor BREEAM, LEED i també HQE.

top