QUANTITY SURVEYING / COST MANAGEMENT

El cost manager/quantity surveyor juga un paper clau en la gestió financera i de contractes en projectes de construcció ja que aporta estimacions precises de costos de construcció. Les estimacions de pressupost i costos detallats es desenvolupen d’acord amb els protocols dels clients. El rol consultor d’un cost manager/quantity surveyor abasta des dels serveis de cost i consell per determinar un pressupost per poder iniciar un projecte, gestió de costos durant les fases de disseny i construcció, administració de contractes i fins a actuar com el Project manager del client per vigilar tot el procés constructiu.

Els serveis d’estimating de Top Management inclouen:

 • Preparació de pressupostos inicials i estimació anteriors a la licitació
 • Quantity take-offs
 • Preparació del pressupost del projecte/programa
 • Flux de tresoreria, modelatge i tendència
 • Estimació dels costos de l’enginyeria de valor
 • Anàlisis dels costos de construcció
 • Comprovació i anàlisis de les ofertes
 • Avaluació del progrés dels pagaments
 • Canviar estimacions i comprovacions de comandes
 • Cost per completar l’anàlisi
 • Comprovar estimacions
 • Quantificació en preparació per reclamacions
top