PROJECT VALUE ENGINEERING

L’enginyeria de valor resol problemes, identifica i elimina costos no desitjats al mateix temps que millora la funcionalitat i la qualitat del projecte. L’objectiu és incrementar el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible. En construcció això implica prendre en consideració la disponibilitat dels materials, els mètodes constructius, el transport, les limitacions o restriccions de l’obra, el planning i l’organització, els costos, els beneficis, etc. Avantatges que poden dur-se a terme mentre es millora la qualitat i es redueix l’impacte mediambiental.

L’enginyeria de valor comença amb el disseny del projecte on les avantatges poden ser més importants i continua al llarg de tot el procés constructiu.

L’enginyeria de valor implica:

  • Identificar els elements principals d’un producte, servei o projecte.
  • Analitzar les funcions d’aquets elements.
  • Desenvolupar solucions alternatives per lliurar aquestes funciones.
  • Avaluar soluciones alternatives.
  • Assignar costos a les solucions alternatives.
  • Desenvolupar amb més detall les alternatives amb major probabilitat d’èxit.
top