CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

Els serveis de Construction & Project Management són un suport tècnic de valor destacable que es requereix al llarg de l’extensa execució dels processos involucrats en un projecte de construcció. L’objectiu d’una missió de Construction & Project Management és crear valor i evitar riscos coordinant i alineant les solucions constructives amb els objectius tècnics i financers establerts pel client.

Top Management planifica, gestiona i controla tots els recursos tècnics i financers que prenen part en totes i cadascuna de les fases de desenvolupament de qualsevol projecte com poden ser:

  • Planning de temps i costos (previsió i meritacions)
  • Avaluació i control de riscos
  • Control del projecte
  • Gestió de llicencies i autoritzacions / Aprovació del planning
  • Gestió de les ofertes de construcció i del procés de licitació
  • Control de costos al llarg de la construcció
  • Supervisió dels treballs / Gestió d’obra
  • Posada en funcionament i acceptació final

L’objectiu final és garantir terminis, costos i qualitat mitjançant la determinació realista dels objectius, tant per als terminis com per a les xifres d’inversió final.

L’equip de Top Management està format per experimentats professionals amb experiència pràctica en la industria de la construcció como ara: arquitectes, enginyers, construction managers, quantity surveyors, planificadors i experts en administració de contractes.

top