PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

TOP MANAGEMENT s’especialitza en els sectors logístic, industrial i comercial. A causa d’això som molt conscients de la necessitat de promoure el control de qualitat, especialment en solera i coberta, i per això incorporem experts en qualitat als nostres equips.

La solera és una part vital del procés constructiu ja que és l’eina de treball base per qualsevol activitat industrial, comercial o logística. Posseir una solera duradora i de baix manteniment es fonamental, així como realitzar-la bé des del principi ja que dur a terme reparacions sense aturar l’activitat és difícil i afecta a l’operativitat del magatzem. Per aquesta raó TOP MANAGEMENT inverteix tant de temps en controlar i auditar la qualitat.

Analitzem:

  • disseny e implantació de les juntes
  • disseny en detall
  • determinar la barreja de formigó
  • fibra d’acer quan aplicable

Monitoritzem el procés de realització de la solera.

La coberta també és una part important ja que les goteres, quan o si n’hi han, són una causa significativa de disputes entre inquilí i propietari. Per això, TOP MANAGEMENT ha desenvolupat un ampli sistema de control de qualitat.

Per a TOP MANAGEMENT la qualitat és un punt clau. Com a conseqüència, l’empresa ha creat una eina de qualitat que permet controlar i auditar tot el procés constructiu.

top