CAPITAL PROJECT MANAGEMENT

Aconsellar sobre la planificació, la gestió i el lliurament de Projectes individuals de gran escala per als sectors públics i privats. Els projectes capitals són generalment complexos i involucren a moltes parts, riscos i desafiaments fet que suposa que definir el tipus de gobernança és crucial.

A la fase de disseny oferim:

  • Definició de les especificacions tècniques del projecte
  • Anàlisis de riscos
  • Estratègia de contractació

A la fase de contractació:

  • Selecció de contractistes
  • Documentació de licitació
  • Anàlisis i comparació de la licitació

A la fase de contracte:

  • Revisió del contracte
  • Anàlisis dels annexos tècnics

Durant la construcció:

  • Monitorització del procés
top