CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

Els serveis de Construction & Project Management són un suport tècnic de valor destacable que es requereix al llarg de l’extensa execució dels processos involucrats en un projecte de construcció.

L’objectiu d’una missió de Construction & Project Management és crear valor i evitar riscos coordinant i alineant les solucions constructives amb els objectius tècnics i financers establerts pel client.

Top Management planifica, gestiona i controla tots els recursos tècnics i financers que prenen part en totes i cadascuna de les fases de desenvolupament de qualsevol projecte com poden ser:

 • Planning de temps i costos (previsió i meritacions)
 • Avaluació i control de riscos
 • Control del projecte
 • Gestió de llicencies i autoritzacions / Aprovació del planning
 • Gestió de les ofertes de construcció i del procés de licitació
 • Control de costos al llarg de la construcció
 • Supervisió dels treballs / Gestió d’obra
 • Posada en funcionament i acceptació final

L’objectiu final és garantir terminis, costos i qualitat mitjançant la determinació realista dels objectius, tant per als terminis com per a les xifres d’inversió final.

L’equip de Top Management està format per experimentats professionals amb experiència pràctica en la industria de la construcció como ara: arquitectes, enginyers, construction managers, quantity surveyors, planificadors i experts en administració de contractes.

PROJECT MONITORING

Top Management Services

L’essència del Project Monitoring és proporcionar als clients informació objectiva que els permeti prendre decisions per garantir un procés de construcció fluid.

Es tracta de la revisió i realització d’informes periòdics del rendiment del projecte que poden tenir lloc en qualsevol fase del cicle vital d’un projecte des de la concepció passant per la construcció i la posta en funcionament. La missió d’un Project Monitor abasta des de l’avaluació del treball del director de construcció, dissenyador i contractistes fins al seguiment dels terminis i l’anàlisi dels costos.

Els serveis de project monitoring de Top Management encoratgen l’èxit del projecte mitjançant l’anticipació de problemes, l’identificació de contratemps i la recomanació de solucions que tenen en compte els objectius tècnics i financers establerts per el propietari/promotor/inquilí.

Els clients de Top Management es beneficien de les sòlides recomanacions tècniques i financeres suggerides pels equips de Project Monitoring que estan compostos por especialistes interns que són experts en aquests camps.

PROGRAM MANAGEMENT

Program Management és la gestió de diversos projectes al mateix temps i paral·lelament, des de la concepció fins al lliurament, millorant els terminis, el cost i la qualitat.

Els serveis integrals de Program Management de Top Management permeten al client mantenir múltiples projectes interrelacionats, sincronitzats, al mateix temps i dintre del pressupost. Top Management assisteix a promotors, propietaris, institucions financeres, companyies d’assegurances, etc. a reduir les incerteses i riscos dels seus programes capitals. Un Program Manager actua com un únic punt de gestió per a tot el procés de disseny i de construcció, optimitzant la supervisió, estalviant als clients temps i energia. Al mateix temps, estableixen i mantenen els estàndards de control de qualitat al llarg del procés i redueixen els problemes durant l’execució.

Els Program Managers de Top Management revisen tots els detalls del projecte, defineixen els objectius, planifiquen i prioritzen, gestionen i controlen el desenvolupament del projecte i identifiquen i solucionen problemes.

El nostre equip de professionals experimentats i grup tècnic treballen conjuntament amb el client per a definir, planificar, implementar i integrar tots els aspectes de cada projecte.

Els serveis de Program Management inclouen:

 • Aportar un únic punt de gestió al llarg de tot el procés de disseny i construcció
 • Desenvolupar un marc de treball per a diversos participants del projecte
 • Assistir a la selecció de professionals de l’àmbit del disseny, de l’enginyeria, dels assajos i de la inspecció
 • Maximitzar el planning inicial per a accelerar el procés constructiu
 • Gestionar el programming, planning, disseny i construcció
 • Servir com una extensió de la plantilla del client
 • Suggerir una varietat de sistemes de lliurament per al disseny i la construcció
 • Determinar i gestionar el pressupost i el planning
 • Aportar enginyeria de valor i anàlisi de costos
 • Preparar dossiers de licitació i gestionar-ne el procés
 • Establir i gestionar estàndards de control de qualitat
 • Proporcionar informes periòdics revisant l’estat de cada projecte
 • Proveir serveis tradicionals de gestió de construcció

Project Manager EXTERN

A TOP MANAGEMENT estimem que un Project Manager Extern és una extensió nostra i del client.

Un PM Extern forma part de l’equip tècnic del client però a més té l’avantatge de comptar amb l’experiència de TOP MANAGEMENT.

El nostre servei inclou:

 • Planificació, supervisió i control del programa
 • Desenvolupament i actualització del planning
 • Desenvolupament i seguiment del pressupost
 • Desenvolupament i gestió del disseny
 • Support en la licitació/ Desenvolupament de les peticions per oferir
 • Administració de contractes
 • Gestió del contractista
 • Estimació de costos
 • Enginyeria de valor
 • Control del projecte
 • Inspecció i comprovació
 • Gestió de peticions de canvi
 • Gestió de reclamacions
 • Resolució de disputes

Tenir un Project Manager Extern permet al client augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat durant un temps determinat que es pot ampliar si fos necessari.

PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

TOP MANAGEMENT s’especialitza en els sectors logístic, industrial i comercial. A causa d’això som molt conscients de la necessitat de promoure el control de qualitat, especialment en solera i coberta, i per això incorporem experts en qualitat als nostres equips.

La solera és una part vital del procés constructiu ja que és l’eina de treball base per qualsevol activitat industrial, comercial o logística. Posseir una solera duradora i de baix manteniment es fonamental, així como realitzar-la bé des del principi ja que dur a terme reparacions sense aturar l’activitat és difícil i afecta a l’operativitat del magatzem. Per aquesta raó TOP MANAGEMENT inverteix tant de temps en controlar i auditar la qualitat.

Analitzem:

 • disseny e implantació de les juntes
 • disseny en detall
 • determinar la barreja de formigó
 • fibra d’acer quan aplicable

Monitoritzem el procés de realització de la solera.

La coberta també és una part important ja que les goteres, quan o si n’hi han, són una causa significativa de disputes entre inquilí i propietari. Per això, TOP MANAGEMENT ha desenvolupat un ampli sistema de control de qualitat.

Per a TOP MANAGEMENT la qualitat és un punt clau. Com a conseqüència, l’empresa ha creat una eina de qualitat que permet controlar i auditar tot el procés constructiu.

CAPITAL PROJECT MANAGEMENT

Aconsellar sobre la planificació, la gestió i el lliurament de Projectes individuals de gran escala per als sectors públics i privats.

Els projectes capitals són generalment complexos i involucren a moltes parts, riscos i desafiaments fet que suposa que definir el tipus de gobernança és crucial.

A la fase de disseny oferim:

 • Definició de les especificacions tècniques del projecte
 • Anàlisis de riscos
 • Estratègia de contractació

A la fase de contractació:

 • Selecció de contractistes
 • Documentació de licitació
 • Anàlisis i comparació de la licitació

A la fase de contracte:

 • Revisió del contracte
 • Anàlisis dels annexos tècnics

Durant la construcció:

 • Monitorització del procés

DUE DILIGENCE

Due Diligence Service

Realitzar una due diligence pre-construcció/pre-adquisició abans de la compra de béns immobles és fonamental per poder avaluar riscos potencials i poder protegir els interessos del client en qualsevol risc del desenvolupament.

Top Management pot ajudar amb:

 • La identificació de riscos, mitigant-los, especialment aquells inherents als processos d’adquisició d’un bé immoble.
 • Determinació de la naturalesa i extensió de tots els riscos tècnics d’un projecte.
 • Anàlisi dels riscos legals, de licitació, contractuals, de construcció, de qüestions operatives i de relació financera els que poden tenir influència sobre el valor d’un projecte.

L’extensa experiència de Top Management als camps comercial, terciari, logístic i industrial aporten una àmplia perspectiva que resulta molt útil a l’hora de fer front a les necessitats específiques d’un projecte.

QUANTITY SURVEYING / COST MANAGEMENT

El cost manager/quantity surveyor juga un paper clau en la gestió financera i de contractes en projectes de construcció ja que aporta estimacions precises de costos de construcció.

Les estimacions de pressupost i costos detallats es desenvolupen d’acord amb els protocols dels clients. El rol consultor d’un cost manager/quantity surveyor abasta des dels serveis de cost i consell per determinar un pressupost per poder iniciar un projecte, gestió de costos durant les fases de disseny i construcció, administració de contractes i fins a actuar com el Project manager del client per vigilar tot el procés constructiu.

Els serveis d’estimating de Top Management inclouen:

 • Preparació de pressupostos inicials i estimació anteriors a la licitació
 • Quantity take-offs
 • Preparació del pressupost del projecte/programa
 • Flux de tresoreria, modelatge i tendència
 • Estimació dels costos de l’enginyeria de valor
 • Anàlisis dels costos de construcció
 • Comprovació i anàlisis de les ofertes
 • Avaluació del progrés dels pagaments
 • Canviar estimacions i comprovacions de comandes
 • Cost per completar l’anàlisi
 • Comprovar estimacions
 • Quantificació en preparació per reclamacions

PROJECT VALUE ENGINEERING

L’enginyeria de valor resol problemes, identifica i elimina costos no desitjats al mateix temps que millora la funcionalitat i la qualitat del projecte.

L’objectiu és incrementar el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible. En construcció això implica prendre en consideració la disponibilitat dels materials, els mètodes constructius, el transport, les limitacions o restriccions de l’obra, el planning i l’organització, els costos, els beneficis, etc. Avantatges que poden dur-se a terme mentre es millora la qualitat i es redueix l’impacte mediambiental.

L’enginyeria de valor comença amb el disseny del projecte on les avantatges poden ser més importants i continua al llarg de tot el procés constructiu.

L’enginyeria de valor implica:

 • Identificar els elements principals d’un producte, servei o projecte.
 • Analitzar les funcions d’aquets elements.
 • Desenvolupar solucions alternatives per lliurar aquestes funciones.
 • Avaluar soluciones alternatives.
 • Assignar costos a les solucions alternatives.
 • Desenvolupar amb més detall les alternatives amb major probabilitat d’èxit.

TESTING & COMMISSIONING

La comprovació i la posada en marxa és un procés de verificació que es duu a terme després de la instal·lació dels sistemes mecànic, de fontaneria, elèctric, de prevenció i detecció de incendis i de seguretat.

És un procés necessari per constatar la conformitat de la instal·lació amb les especificacions i el seu funcionament. La posada en marxa de l’immoble és un procés de qualitat imprescindible pel lliurament del projecte.

Aquest procés involucra a un equip des del pre-disseny que:

 • desenvolupa els requisits del projecte del client
 • determina l’abast i planifica la posada en marxa
 • revisa els documents i checklists de disseny per complir els requisits del projecte del client
 • desenvolupa checklists i verifica una mostra dels checklists de construcció
 • localitza necessitats de formació i avalua la formació rebuda dels contractistes
 • presencia i verifica les probes de la fase de construcció
 • visita periòdicament l’obra durant la fase de construcció
 • realitza comprovacions funcionals a mesura que s’acaba el projecte