CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

Els serveis de Construction & Project Management són un suport tècnic de valor destacable que es requereix al llarg de l’extensa execució dels processos involucrats en un projecte de construcció. L’objectiu d’una missió de Construction & Project Management és crear valor i evitar riscos coordinant i alineant les solucions constructives amb els objectius tècnics i […]

Llegeix més

PROJECT MONITORING

L’essència del Project Monitoring és proporcionar als clients informació objectiva que els permeti prendre decisions per garantir un procés de construcció fluid. Es tracta de la revisió i realització d’informes periòdics del rendiment del projecte que poden tenir lloc en qualsevol fase del cicle vital d’un projecte des de la concepció passant per la construcció […]

Llegeix més

PROGRAM MANAGEMENT

Program Management és la gestió de diversos projectes al mateix temps i paral·lelament, des de la concepció fins al lliurament, millorant els terminis, el cost i la qualitat. Els serveis integrals de Program Management de Top Management permeten al client mantenir múltiples projectes interrelacionats, sincronitzats, al mateix temps i dintre del pressupost. Top Management assisteix […]

Llegeix més

Project Manager EXTERN

A TOP MANAGEMENT estimem que un Project Manager Extern és una extensió nostra i del client. Un PM Extern forma part de l’equip tècnic del client però a més té l’avantatge de comptar amb l’experiència de TOP MANAGEMENT. El nostre servei inclou: Planificació, supervisió i control del programa Desenvolupament i actualització del planning Desenvolupament i […]

Llegeix més

PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

TOP MANAGEMENT s’especialitza en els sectors logístic, industrial i comercial. A causa d’això som molt conscients de la necessitat de promoure el control de qualitat, especialment en solera i coberta, i per això incorporem experts en qualitat als nostres equips. La solera és una part vital del procés constructiu ja que és l’eina de treball […]

Llegeix més

CAPITAL PROJECT MANAGEMENT

Aconsellar sobre la planificació, la gestió i el lliurament de Projectes individuals de gran escala per als sectors públics i privats. Els projectes capitals són generalment complexos i involucren a moltes parts, riscos i desafiaments fet que suposa que definir el tipus de gobernança és crucial. A la fase de disseny oferim: Definició de les […]

Llegeix més

DUE DILIGENCE

Realitzar una due diligence pre-construcció/pre-adquisició abans de la compra de béns immobles és fonamental per poder avaluar riscos potencials i poder protegir els interessos del client en qualsevol risc del desenvolupament. Top Management pot ajudar amb: La identificació de riscos, mitigant-los, especialment aquells inherents als processos d’adquisició d’un bé immoble. Determinació de la naturalesa i […]

Llegeix més

QUANTITY SURVEYING / COST MANAGEMENT

El cost manager/quantity surveyor juga un paper clau en la gestió financera i de contractes en projectes de construcció ja que aporta estimacions precises de costos de construcció. Les estimacions de pressupost i costos detallats es desenvolupen d’acord amb els protocols dels clients. El rol consultor d’un cost manager/quantity surveyor abasta des dels serveis de […]

Llegeix més

PROJECT VALUE ENGINEERING

L’enginyeria de valor resol problemes, identifica i elimina costos no desitjats al mateix temps que millora la funcionalitat i la qualitat del projecte. L’objectiu és incrementar el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible. En construcció això implica prendre en consideració la disponibilitat dels materials, els mètodes constructius, el […]

Llegeix més

TESTING & COMMISSIONING

La comprovació i la posada en marxa és un procés de verificació que es duu a terme després de la instal·lació dels sistemes mecànic, de fontaneria, elèctric, de prevenció i detecció de incendis i de seguretat. És un procés necessari per constatar la conformitat de la instal·lació amb les especificacions i el seu funcionament. La […]

Llegeix més

top