ARDIM/AUREA
Parc logístic – Tit Mellil

ARDIM/AUREA – Parc logístic – Tit Mellil

Client: ARDIM/AUREA

servei: Project Management

Sector: Logistic

Treball: Nova construcció

Ubicació: Tit Mellil - Marroc

Estat: Finalització setembre 2011

Àrea del projecte: 22.000 m2

Característiques:

  • Projecte de primera ocupació d’un parc logístic.

top