MEDZ
Consulting – Marroc

MEDZ – Consulting – Marroc

Client: MEDZ

servei: Project management

Sector: Logístic

Treball: Nova construcció

Ubicació: Marroc

Estat: Finalitzat

Àrea del projecte:

Característiques:

Elaborar un document d’especificacions per a tots els parcs logístics de MEDZ que té com a objectiu:

  • Descripció general de les construccions dels parcs logístics
  • Especificar les característiques i qualitats de construcció de les instal·lacions
  • Ser capaç de seguir les indicacions tècniques i administratives que es requereixen per construir una instal·lació dins d’un parc logístic MEDZ.

top