La gestió de la qualitat es sinònim de nivell de excel•lència

Barcelona, dilluns 11 de novembre 2016 – L’excel•lència d’una empresa es mesura pel nivell de qualitat que projecta durant el desenvolupament del seu treball i que tenen una incidència directa sobre el producte final o el servei ofert.

Es difícil projectar una imatge de qualitat al exterior si a nivell intern no existeix un control unificat.Per aconseguir aquesta imatge serà necessari utilitzar unes eines adaptades als nostres procediments que mesuren la qualitat del nostre treball i la dels altres.

La gestió de la qualitat es sinònim de nivell de excel•lència

Implantar unes exigències comuns de qualitat així como uns procediments amb les seves corresponents eines resulta en un benefici important per a la empresa:

1.- Garantir un nivell d’excel•lència.

2.- Aconseguir un control ràpid i eficaç sobre el treball que desenvolupem.

3.- Anticipar i així evitar errors siguin tècnics, econòmics, etc.

4.- En el caso de que es detecti un error serà mes fàcil trobar l’origen d’aquest.

5.- Aportar soluciones comprovades que funcionen.

6.- Identificar amb facilitat una necessitat de millora en un area específica.

7.- Transversalitzar el nivell de qualitat entre filials o entre oficines a països diferents.

8.- Crear documents comuns que coneixen tots els empleats.

9.- Implicació dels treballadors en el manteniment del nivell de qualitat.

10.- Augment de la productivitat del equip.

Al equip de Top Management s’integra una experta en gestió de qualitat que es responsable de mantenir i millorar el nivell d’excel•lència al que estan acostumats els nostres clientes.

top