Due Diligence

Valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

Project Monitoring

Un Project Monitor aporta assessorament tècnic, informació precisa de l’estat del projecte i una garantia de qualitat.

Quantity Surveying

Produeix un informe de licitació econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament, amb el seu projecte immobiliari.

Program Management

Els serveis de Program Management permeten al client mantenir múltiples projectes interrelacionats sincronitzats, a terme i dintre del pressupost.

Project Value Engineering

L’enginyeria de valor incrementa el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible.

Capital PM

Es el project management de projectes capitals que són generalment complexos i involucren a molts participants, riscos i desafiaments.

Testing & Comissioning

És un procés de verificació de la conformitat de la instal·lació amb les especificacions i el seu funcionament.

Outsourced PM

Un PM Extern permet al client augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat durant un temps determinat.

TOP MANAGEMENT

Top Management és una enginyeria internacional de construcció

Nosaltres

Top Management és una empresa internacional d’enginyeria de construcció i project management que gaudeix d’un equip altament especialitzat amb una amplia experiència als sectors comercial, industrial, terciari i logístic.

Beneficis

  • Anem un pas per davant – sempre estem a l’avantguarda.
  • Economitzem durant les fases de disseny i construcció.
  • Tenim un equip multilingüe i adaptable – menys fronteres, més desenvolupament.
  • Complim la normativa local al mateix temps que apliquem les normes internacionals estàndards.
  • Ens comprometem a superar les expectatives dels clients.
  • Ens beneficiem d’una xarxa interna especialitzada.
  • El nostre enfocament creatiu es tradueix en les millors solucions.
top